Jeśli jesteś ósmoklasistą i szukasz szkoły, w której mógłbyś:

- mądrze zdobywać wiedzę w interesujących Cię dziedzinach życia,

- efektywnie i zrównoważenie wykorzystywać najnowsze technologie z pożytkiem dla Twoich zainteresowań, nabywania umiejętności i poszerzania wiedzy,

- wykorzystywać drzemiącą w tobie kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów życiowych,

- budować zespoły i pracować w grupie,

- wykorzystywać inteligencję emocjonalną do wzmacniania swojej elastyczności, skutecznej komunikacji i gotowości do stałego samokształcenia się przez całe życie.

 

Odpowiedź jest jedna – zapraszamy do Klasy Kompetencji Przyszłości w III LO w ZSTiO „MERITUM”!

 

Według badań naukowych to nie ścisła wiedza z danego zakresu, a kompetencje miękkie takie jak: kreatywność, pasja, współpraca z grupą, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja i chęć samokształcenia gwarantować będą sukces na rynku pracy. Bardzo ważne jest, by jak najprędzej opanować je i mieć stosować. Dlatego nasi licealiści poprzez działanie uczą się kluczowych na aktualnym rynku pracy praktycznych umiejętności.

 

Całość 4-letniej edukacji w liceum opiera się o ministerialną podstawę programową oraz specjalnie opracowane moduły edukacyjne:

Moduł I – Moduł Kompetencji Przyszłości

W module I, realizując założenia programu Szkół Kompetencji Przyszłości, nacisk kładziony jest na kształcenie kompetencji miękkich takich jak współdziałanie w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, zaangażowanie społeczne, zarządzanie, samokształcenie, komunikacja. Uczniowie rozwijać je będą praktycznie poprzez działania wolontariackie, realizację projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz certyfikowane szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania.

Program Szkół Kompetencji Przyszłości realizowany jest w III LO w „MERITUM” z sukcesami od września 2018 r. Trzykrotnie szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Kształcących Kompetencje Przyszłości – w 2016 r. na 44 miejscu w kraju, w 2018 na 48. miejscu w kraju i 8. w województwie śląskim, w 2019 roku na 1. miejscu, w 2020 roku na 3 miejscu w Polsce (https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2020).

W programie modułu znajdą się również przedmioty dodatkowe – informatyka użytkowa i filozofia.

Moduł II – Moduł Językowy

Już od pierwszej klasy nauka języka angielskiego odbywa się w zwiększonej ilości godzin. W klasie drugiej szczególną uwagę zwrócimy na działania projektowe w językach obcych. Język angielski jako obowiązkowy oraz niemiecki, hiszpański, rosyjski oraz włoski jako dodatkowe - realizowane będą również w obecności native speakera. Młodzież angażować się będzie w realizację projektów międzynarodowych w ramach programu e-Twinning.

Moduł III – Moduł Społeczny

W ramach modułu społecznego młodzież:

- będzie rozwijać wiedzę o sobie, uczestnicząc w warsztatach psychologicznych,

- poprzez udział w debatach, kształcić będzie umiejętność krytycznego myślenia, skutecznej argumentacji,

- poznawać będzie funkcjonowanie instytucji i urzędów.

Równolegle do II i III modułu realizowane będą Indywidualne Ścieżki Rozwoju Ucznia – młodzież rozwijać będzie swoje pasje i zainteresowania pod opieką nauczyciela tutora.

Moduł IV – Moduł Maturalny

W klasie maturalnej szczególną uwagę zwracać będziemy na przygotowanie do egzaminu maturalnego - młodzież uczestniczyć będzie w fakultetach oraz warsztatach rozwijających.

Po ukończeniu naszego III LO masz szansę kontynuować naukę na wybranych uczelniach wyższych lub szkołach policealnych o profilach humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, marketingowych, menedżerskich i medycznych.

Razem z nami w III LO w ZSTiO „MERITUM”

- weźmiesz udział w realizacji projektów społecznych w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii

- zbudujesz CV, kończąc certyfikowane szkolenia z zakresu informatyki, marketingu i zarządzania

- poznasz języki obce

- zdasz maturę na poziomie rozszerzonym

- będziesz pogłębiać swoje zainteresowania, realizując Indywidualne Ścieżki Rozwoju Ucznia pod opieką nauczyciela-tutora

- zwiedzisz Europę, uczestnicząc w obozach naukowych.

III LO w „MERITUM” to młodzież pełna pasji oraz szkoła wychodząca naprzeciw jej potrzebom:

- to nowoczesna pracownia e-sportowa

- to liczne programy kulturalno-edukacyjne: Cafe Meritum, Moja Przedsiębiorczość, Meritum TV, Junior Media, Uniwersytet Młodego Dziennikarza, Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Młodzieżowa Akademia Rozwoju, IT GIRLS rEVOLUTION,

- to przede wszystkim bogaty program oraz serdeczna rodzinna atmosfera.

 

Dlaczego warto wybrać III LO w „MERITUM”?

Powodów jest wiele:

To doskonałe miejsce do nauki w przyjaznej atmosferze okraszonej wieloletnią tradycją, wzbogaconą o nowoczesne metody nauczania.

To świetnie wyszkolona, stale podnosząca kwalifikacje kadra pedagogiczna. Nauczyciele przedmiotów maturalnych w III LO to czynni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

To zdawalność matur na wysokim poziomie.

To współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Techniczną, Wyższą Szkołą Humanitas, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz instytucjami kulturalnymi naszego regionu np. Filharmonią Śląską.

To sukcesy naszych wychowanków poświadczonych przez stypendia naukowe dla najzdolniejszych, wyniki konkursów i turniejów, tytuły finalistów olimpiad.

To wiele zaszczytnych tytułów potwierdzających wysoką jakość działania placówki: tytuły Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Kompetencji Przyszłości, Szkoły -Ambasadora Parlamentu Europejskiego, Przyjaznej szkoły, Szkoły demokracji„ Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości, Śląski Brylant Oświatowy

To bogaty program zajęć pozalekcyjnych i atrakcyjny pakiet cyklicznych imprez, np. Festiwal Meritum Wizji, Forum Nauki, Przegląd Twórczości Artystycznej Klas PTAK, Jest taka cierpienia granica..., Świąteczny Kiermasz Rodzinny.

To realizacja programów ogólnopolskich: Młodzi w Akcji!, BohaterON – włącz historię! Filmoteka szkolna. Akcja!, Jak nie czytam, jak czytam, PoczytajMy, Szkoła Tolerancji, Klimat to temat, Samorządy mają głos, Młodzi w akcji. Kreatywne wyzwania!, Nienawiść. Jestem przeciw. Projekty e-twinning.

To obozy naukowe w kraju (2016 r. Wrocław, 2017 r. Warszawa, 2018 r. Trójmiasto) i za granicą (2019 r. Budapeszt) – od 2000 r. prowadzona jest współpraca z węgierską szkołą Kisfaludy Karoly z Mohacza.

To sport i e-sport na najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych w mieście oraz turniejów e-sportowych na szczeblu krajowym.

To stała współpraca ze środowiskiem lokalnym – poprzez działalność Klubu Młodego Wolontariusza Merit oraz Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERTUM.

To wiele projektów społecznych inicjowanych przez uczniów-wolontariuszy (np. projekty helPsiaki, Między Pokoleniowo, EkoLife, Daj żyć, Teatrzyk Sąsiedzki, #Zbuduj Siebie, Poznaj Zrozum Pomóż, LookBuk, Nie dajmy się zaskoczyć, Baby w akcji, Wszechstronnie dla świata, Let me Live, Pogromcy hejtu, Bądź kim chcesz, #raktoniewyrok, Play with Us, Fun&Active) realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami.

Słowem:

Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją!

Jesteśmy po to, by:

- zapewnić Ci najlepsze wykształcenie

- zadbać o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój

- pomóc Ci znaleźć swoje miejsce w świecie

 

Przejdź do MERITUM - tu jesteś kimś! MERITUM więcej niż szkoła.

 

Więcej informacji pod internetowymi adresami:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

 

Zapraszamy! III LO w „MERITUM” to dobry start w dorosłe życie!

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.