Technik mechatronik

Mechatronika w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” to kierunek niezwykle ciekawy, dający bardzo duże możliwości rozwoju opartego przede wszystkim na działaniach praktycznych. Młodzież ucząca się w zawodzie technik mechatronik pracuje indywidualnie i w grupach. Uczniowie poznają narzędzia, wykonują na początku proste układy elektryczne czy pneumatyczne, a w końcowym etapie zaczynają projektować układy mechatroniczne z wykorzystaniem programu Autocad, programują wybrane zadania sterowania na sterownikach Logo oraz S7-1200 firmy Siemens.

Ten atrakcyjny i przyszłościowy zawód znajduje się na liście najpotrzebniejszych profesji w Polsce, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykształcenie mechatronika, który w przyszłości może pracować w wielu gałęziach, opartego na automatyzacji, przemysłu wymaga przygotowania odpowiednich pomocy dydaktycznych. Uczniowie Technikum nr 2 w „MERITUM" pracują w doskonale wyposażonych pracowniach, w których budują na podstawie dokumentacji technicznej stycznikowe układy sterowania sterujące rozbudowanymi układami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi. To pozwala im przygotować się do sesji egzaminacyjnych, w których potwierdzają swoje kwalifikacje w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności w przedmiotach teoretycznych, przyszli technicy mechatronicy doskonalą umiejętności diagnostyki układów, wykonują pomiary elektryczne, wyciągają wnioski na podstawie rozbudowanej dokumentacji określającej działanie układu mechatronicznego. Pracują na sterownikach S7-1200 Siemens, programują w języku drabinkowym LAD, analizują zadania związane z automatyzacją w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy spożywczym. Uczniowie tworzą diagramy stanu procesów, tworzą zaawansowane układy elektropneumatyczne.

Ciekawa i atrakcyjna dla uczniów forma pracy oparta na dużej ilości rozwiązywanych problemów teoretycznych i praktycznych, na wykonywaniu samodzielnych projektów to podstawa edukacji w tym zawodzie. To także kształtowanie działań kreatywnych, zaangażowania i cech takich jak odpowiedzialność, dokładność czy rzetelność.

Współpracujemy z hiszpańską szkołą Institutio Zaraobe w Amurrio, Bilbao. Baskijscy uczniowie doskonalą swoje umiejętności na praktykach zawodowych w Siemianowicach Śląskich, a ich nauczyciele przygotowali dla uczniów MERITUM kurs podstaw programowania obrabiarek CNC czy budowę drukarki 3D.

Uczący się w zawodzie technik mechatronik w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” uczestniczą w ciekawych wycieczkach naukowych; odwiedzili linie produkcji w zakładach tyskiego fiata czy gliwickiego opla, nabywali doświadczeń podczas praktyk zawodowych w renomowanych zakładach pracy, a także podczas wyjazdów zagranicznych w Niemczech czy w Irlandii.

Absolwenci Technikum nr 2 w ZSTiO„MERITUM” w zawodzie technik mechatronik z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych na kierunkach automatyzacji, mechatroniki, budowy maszyn czy projektowania inżynierskiego.

Jeśli chcesz zdobyć zawód przyszłości, zawód, w którym zdobędziesz wiele ciekawych umiejętności w zakresie programowania, projektowania urządzeń, pneumatyki i hydrauliki oraz mechaniki to serdecznie zapraszamy do świata projektu w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” , szkoły pasji i rozwoju, nowoczesności i skuteczności działania.

Osiągnięcia Technikum Nr 2:

 RANKING TECHNIKÓW 2019

 42 miejsce w województwie śląskim

 252 miejsce w Polsce

 118 miejsce w Polsce w rankingu maturalnym 2019

 

Zdawalność matur w technikach w sesji majowej 2019

  Procent, tych którzy otrzymali świadectwo dojrzałości
Polska  70,50%
Śląsk 70,80%
Technikum nr 2 w ZSTiO „Meritum” 86,70%

   

Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach internetowych:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/4-technik-informatyk-technikum-nr-2

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.