Technik rachunkowości

Technik rachunkowości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, podpartą doświadczeniami w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista, potwierdzoną doskonałymi wynikami egzaminów zawodowych oraz absolwentami pracującymi w zawodzie.

Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy pragną uzyskać dobre wykształcenie i zdobyć zawód, w którym można pracować przez całe życie. Bardzo często jest on wybierany przez osoby kontynuujące tradycje rodzinne w branży finansowo-księgowej.

W Technikum nr 2 w „MERITUM” w zawodzie technik rachunkowości uczymy w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej stawiamy na umiejętności w pracy z komputerem i oprogramowaniem oraz na praktykę zawodową w kraju i za granicą. Praktyka zawodowa realizowana jest w biurach rachunkowych, kancelariach doradców podatkowych, działach finansowo-księgowych oraz kadrach i płacach przedsiębiorstw.

Blisko połowa godzin dydaktycznych przeznaczona jest na kształcenie praktyczne, które realizowane jest na komputerach z oprogramowaniem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym firmy Insert - jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów oprogramowania w branży ekonomicznej.

Specjaliści ds. kadr i płac oraz księgowi to zgodnie z barometrem zawodów stale poszukiwani fachowcy. Kierunek w zawodzie technik rachunkowości w Technikum nr 2 w „MERITUM” kształci w tych właśnie obszarach, które znajdują potwierdzenie w egzaminach zawodowych w kwalifikacjach:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Dotychczasowe sukcesy naszych uczniów na egzaminach zawodowych należą do najlepszych w mieście i województwie. Średnie wyniki na egzaminach kształtują się powyżej 95 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania, przy 100% zdawalności.

Z kolei zdawalność matur w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista na przeciągu trzech ostatnich lat wynosi 95%.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ZSTiO „MERITUM” z informacjami o zawodzie

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/3-technik-ekonomista-technikum-nr-2

Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach internetowych:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/ 

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.