Drukuj

Organizatorzy Konkursu Kangur 2020, który miał odbyć się 19 marca, po dwukrotnym przekładaniu terminu, zdecydowali o przeprowadzeniu konkursu za pośrednictwem Internetu na platformie dzwonek.pl. Na tej platformie stworzone zostały konta wszystkich szkół biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników. W wyznaczonym dniu i o odpowiedniej godzinie uczniowie zalogowali się na swoje konto, pobrali test i wypełnili go. Czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minut. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs został on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z sześciu kategorii.

Uczniowie ZSTiO MERITUM przystąpili do testu w dwóch kategoriach:

Student – uczniowie klas drugich i trzecich - czwartek 28.05.2020, godz. 16:30

Junior – uczniowie klas pierwszych - piątek 29.05.2020, godz. 16:30

Jak co roku wielu naszych uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki, najlepsze wśród uczniów szkół siemianowickich.

W kategorii 1J pierwszych 5 miejsc w powiecie należy do uczniów III LO i Technikum nr 2 w ZSTiO MERITUM. Najlepszy wynik uzyskał Michał Łoński z klasy 1a T w zawodzie technik informatyk, drugie miejsce zajął Jakub Okienko z klasy 1b T również w zawodzie technik informatyk , a trzecie z tej samej klasy z 1b T Jakub Orczyk, dalej Aneta Opielka z 1b T w zawodzie technik ekonomista i Łukasz Kowalski z klasy pierwszej w III LO.

W kategorii 2J trzecie miejsce w powiecie należy do Piotra Kubeckiego - ucznia klasy 1c T w zawodzie technik mechatronik.

Wśród uczniów starszych w kategorii Student najlepsi w powiecie są znowu uczniowie Meritum.

W kategorii 1S pierwsze miejsce zajął Mateusz Papierkowski, a drugie Joanna Pesel – oboje z klasy drugiej w III LO, a w kategorii 2S pierwsze miejsce – Konrad Żywczak - informatyk, a drugie i trzecie - Mirella Chmielarczyk i Fabian Nowok –ekonomiści, uczniowie klasy 3b T

Grażyna Gabryś -szkolny koordynator konkursu