Drukuj

W nadchodzącym tygodniu zakończymy rok szkolny, zakończy się też pewien etap podstawy programowej dla uczniów po gimnazjum. Kończąc pierwszą klasę, kończą nauczanie przedmiotu wiedza o kulturze. Szkoda, ponieważ zajęcia te przygotowywały ich do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Oprócz poznawania dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata, rozwijały wrażliwość estetyczną, przygotowywały do krytycznego odbioru tekstów kultury, kształciły kompetencje niezbędne do świadomego i refleksyjnego funkcjonowania w kulturze. Jednym z celów na lekcji było motywowanie do podejmowania inicjatyw kulturalnych.

W ZSTiO MERITUM na wiedzy o kulturze realizowany był w drugim semestrze program „W świecie Kultury”. Młodzież miała za zadanie wykonać różnego rodzaju prace projektowe, zgodne z ich zainteresowaniami związanymi z kulturą lokalną czy światową. Uczniowie i uczennice prezentowali w różnorodnej formie swoje pomysły na temat muzyki, filmu, reklamy, architektury, malarstwa, fotografii, a także miejsc, które są warte zobaczenia ze względu na tożsamość kulturową. Wśród wielu propozycji miejsc, gdzie należy się wybrać znalazły się również Siemianowice Śląskie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się tzw. „żywe obrazy”, nawet prowadząca zajęcia wykonała taki projekt. Wszystkie uczniowskie prace zachwycały pomysłowością. W drodze konkursu, oczywiście on-line, wybrano te, które zdobyły najwięcej punktów. Kto wie, może wśród wyróżnionych znajduje się przyszły znany artysta.