Drukuj

Projekt „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Siemianowicach Śląskich otrzymała wsparcie w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Szkoła otrzymała 6 laptopów, które umożliwiają uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość projektu – 100 000 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – 100 000 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Efektem programu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” będzie umożliwienie realizacji podstawy programowej uczniom, którzy po ogłoszeniu na obszarze Polski stanu epidemii, nie mieli możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych.