Drukuj

Jesteś uczniem Meritum? Chcesz działać na rzecz szkoły? Masz zdolności organizatorskie? Zgłoś swoją kandydaturę na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Meritum!

Swoją kandydaturę należy zgłosić do 15 września u opiekuna SU - p. Barbary Niemiec-Falkus.

Zgodnie ze szkolną ordynacją wyborczą:

1. swoją kandydaturę na Przewodniczącego SU może zgłosić pełnoprawny uczeń ZSTiO Meritum, który otrzyma pozytywną opinię wychowawcy klasy,

2. zgłoszenia musi zawierać: imię i nazwisko kandydata, pisemną autocharakterystykę, listę poparcia zawierającą 40 podpisów uczniów i nauczycieli popierających danego kandydata (druk listy poparcia formularz do wydruku) oraz ramowy program wyborczy.

Zapraszamy!

Wybory odbędą się tradycyjnie w ostatni piątek września.