Drukuj

11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Zawdzięczamy ją pokoleniom Polaków, którzy pielęgnując Polskę w swych sercach podejmowali zbrojne próby odzyskania niepodległości, organizowali tajne nauczanie, dbali o polską kulturę i język, pamiętając o tym, że „jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”.

Kiedy wreszcie państwa zaborcze znalazły się we wrogich sobie obozach Polacy potrafili wykorzystać szansę, choć wybór strony po której należało się opowiedzieć nie był łatwy ani oczywisty. Jedni stawiali na państwa centralne (Józef Piłsudski tworząc Legiony Polskie) inni na Rosję i państwa ententy (Roman Dmowski). Dzięki czołowym przedstawicielom polskiej kultury, jak Ignacy Paderewski , sprawa polska została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. Zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę cywilną i wojskową. Piłsudski został Naczelnikiem Państwa. Rozpoczął się trudny proces scalania polskich ziem i walki o granice.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemia zachęcamy do włączenia się w świętowanie we własnych domach.