godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Droga uczennico, drogi uczniu klasy ósmej szkoły podstawowej, jeśli interesujesz się ekologią, fascynuje Cię biologia, przyroda, ochrona środowiska i biotechnologia - klasa ekologiczna w III Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO Meritum czeka właśnie na Ciebie.

To tutaj stwarzamy warunki dla wszechstronnego rozwoju ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym, moralnym), wspieramy rozwój uczniów poprzez udział w różnych programach i projektach, wycieczkach naukowych, poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, szczególnie edukacji proekologicznej.

Tutaj na zajęciach pozalekcyjnych, a przede wszystkim na lekcjach poznasz szeroko rozumiane zagadnienia ochrony środowiska, ekologii i biotechnologii, genetyki, ekofilozofii.

W III LO oprócz realizacji podstawy programowej, nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności, pracę zespołową, zajęcia warsztatowe, laboratoryjne oraz kompetencje, które są poszukiwane na aktualnym rynku pracy. Dydaktyka opiera się na ministerialnej podstawie programowej, wzbogaconej dla klasy ekologicznej o specjalnie opracowane moduły edukacyjne: ekologiczny, ochrony środowiska, ochrony środowiska życia codziennego, biotechnologii, genetyki oraz ekofilozofię.

Razem z nami możesz rozszerzać swoją wiedzę z biologii i geografii, poszerzać umiejętności matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, czy wyrównywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Poprzez rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności będziesz miał okazję do wykazania się samodzielnością i przedsiębiorczością, przy realizacji różnych projektów na rzecz środowiska lokalnego. Nauczysz się także pracy w grupie i w zespole. Działając wspólnie z koleżankami i kolegami, będziesz zadowolony z osiągnięcia zamierzonych celów i efektów swojej pracy, której celem będzie przede wszystkim troska o środowisko naturalne, ochrona środowiska.

Program pracy III LO w Meritum umożliwia wykorzystanie swojej wiedzy teoretycznej w praktyce. Temu służy program ekologiczny W przyjaźni z naturą - w zgodzie z samym sobą, od lat z powodzeniem realizowany w naszej szkole. Zajęcia pozwalają uświadomić uczniom, że wiedza na temat ekologii jest niezwykle ważna, tak samo jak dbałość i odpowiedzialność za środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Zapraszamy do udziału w warsztatach ekologicznych, wyprawach naukowych, podczas których zwracamy uwagę na współzależność funkcjonowania człowieka i przyrody, poznając bliżej przyrodę i zjawiska w niej zachodzące uczymy się szacunku i odpowiedzialności za naturalne środowisko, które nas otacza.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w formie wykładów i laboratoriów organizowane przez uczelnie wyższe w tym Uniwersytet Śląski, do udziału w zajęciach w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wspólnie z firmą Wodociągi Siemianowice Aqua Sprint sp. z o. o będziemy realizować projekty proekologiczne kierowane do środowiska lokalnego, mieszkańców naszego miasta, w tym do uczniów szkół podstawowych oraz seniorów.

W dzisiejszych czasach wszyscy szukamy rozwiązań, jak chronić przyrodę, aby zachować ją dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jednym z lepszych sposobów rozwiązania tego problemu jest edukacja. III LO w MERITUM zaprasza do klasy ekologicznej.

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.