godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Mechatronika w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” to kierunek niezwykle ciekawy, dający bardzo duże możliwości rozwoju opartego przede wszystkim na działaniach praktycznych. Młodzież ucząca się w zawodzie technik mechatronik pracuje indywidualnie i w grupach. Uczniowie poznają narzędzia, wykonują na początku proste układy elektryczne czy pneumatyczne, a w końcowym etapie zaczynają projektować układy mechatroniczne z wykorzystaniem programu Autocad, programują wybrane zadania sterowania na sterownikach Logo oraz S7-1200 firmy Siemens.

Ten atrakcyjny i przyszłościowy zawód znajduje się na liście najpotrzebniejszych profesji w Polsce, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykształcenie mechatronika, który w przyszłości może pracować w wielu gałęziach, opartego na automatyzacji, przemysłu wymaga przygotowania odpowiednich pomocy dydaktycznych. Uczniowie Technikum nr 2 w „MERITUM" pracują w doskonale wyposażonych pracowniach, w których budują na podstawie dokumentacji technicznej stycznikowe układy sterowania sterujące rozbudowanymi układami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi. To pozwala im przygotować się do sesji egzaminacyjnych, w których potwierdzają swoje kwalifikacje w zawodzie:

  • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności w przedmiotach teoretycznych, przyszli technicy mechatronicy doskonalą umiejętności diagnostyki układów, wykonują pomiary elektryczne, wyciągają wnioski na podstawie rozbudowanej dokumentacji określającej działanie układu mechatronicznego. Pracują na sterownikach S7-1200 Siemens, programują w języku drabinkowym LAD, analizują zadania związane z automatyzacją w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy spożywczym. Uczniowie tworzą diagramy stanu procesów, tworzą zaawansowane układy elektropneumatyczne. Ciekawa i atrakcyjna dla uczniów forma pracy oparta na dużej ilości rozwiązywanych problemów teoretycznych i praktycznych, na wykonywaniu samodzielnych projektów to podstawa edukacji w tym zawodzie. To także kształtowanie działań kreatywnych, zaangażowania i cech takich jak odpowiedzialność, dokładność czy rzetelność.

Uczący się w zawodzie technik mechatronik w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” uczestniczą w ciekawych wycieczkach naukowych; odwiedzili linie produkcji w zakładach tyskiego fiata czy gliwickiego opla, nabywali doświadczeń podczas praktyk zawodowych w renomowanych zakładach pracy, a także podczas wyjazdów zagranicznych w Niemczech czy w Irlandii.

Absolwenci Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” w zawodzie technik mechatronik z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych na kierunkach automatyzacji, mechatroniki, budowy maszyn czy projektowania inżynierskiego.

Jeśli chcesz zdobyć zawód przyszłości, zawód, w którym zdobędziesz wiele ciekawych umiejętności w zakresie programowania, projektowania urządzeń, pneumatyki i hydrauliki oraz mechaniki to serdecznie zapraszamy do świata projektu w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”, szkoły pasji i rozwoju, nowoczesności i skuteczności działania.

Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach internetowych:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/2-technik-mechatronik-technikum-nr-2

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.