godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Role w grupie

Innowacja „Zawodowo w Przyszłość” Warsztaty – Role w grupie

Uczniowie klas pierwszych po raz kolejny wzięli udział w zajęciach w ramach Innowacji „Zawodowo w przyszłość”, której celem jest doskonalenie umiejętności przydatnych w dorosłym funkcjonowaniu, w tym na rynku pracy, a w szczególności wykształcenie postawy lifelong learning.

Tym razem uczniowie mogli poznać swoje „super moce”, czyli mocne strony, predyspozycje i talenty do określonego stylu myślenia, działania i budowania relacji z innymi w kontekście pracy w grupie. Uczniowie, na podstawie testu, który wykonali, dowiedzieli się jakie role zespołowe pełnią, w jaki sposób dzięki swoim talentom mogą wspierać pracę grupę, jakie są ich słabości wynikające z ich „mocy”, mogące zakłócać ich funkcjonowanie w grupie i nad którymi należałoby popracować.

Dzięki badaniu uczniowie poznali swoje źródła motywacji i zaangażowania, preferowanego przez siebie stylu pracy i zrządzania, środowiska pracy, w którym najlepiej mogą rozwijać swój potencjał oraz kierunek swojego rozwoju. Na zakończenie wychowawcy klas otrzymali plansze z listami uczniów z przypisanymi rolami zespołowymi. Mamy nadzieję, że posłużą im do optymalizacji pracy ze swoimi zespołami klasowymi.

Role w grupie

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.