godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Wizyta w UE

W tym roku, na wzór lat ubiegłych, młodzież Meritum odwiedziła gościnne progi naszej partnerskiej uczelni, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Podczas wizyty młodzież miała okazję poznać Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UE.

Po powitaniu i zapoznaniu z Uczelnią, jej infrastrukturą i ofertą edukacyjną, a w szczególności kierunkami informatycznymi realizowanymi na UE tj. informatyką oraz informatyką i ekonometrią, nasi informatycy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dr Grzegorza Filipczyka dotyczących programowania gier. Uczniowie mieli okazję poznać programowanie gier w Unity i wykonać mini projekt gry.

Następnie nasi informatycy spotkali się z Dyrektorem Centrum Informatycznego Uniwersytetu Ekonomicznego Dariuszem Rajfurą, który zapoznał ich ze sprzętem i oprogramowaniem informatycznym, jakie wykorzystuje Uczelnia.

Na koniec uczniowie klas informatycznych odwiedzili serwerownię UE w CNTI i dowiedzieli się nieco o administrowaniu sieciami serwerowni Uczelni.

Wizyta w UE

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.