godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Tydzień Kariery 2022

Ogólnopolski Tydzień Kariery to obowiązkowy punkt programu wśród wydarzeń odbywających się co roku w Meritum. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Kierowanie czy sterowanie swoją karierą powinno być dla nas priorytetem. To właśnie złapanie właściwego kierunku pozwala nam dokonywać właściwych wyborów na ścieżce kariery. Wybór, wybory, wybieram to słowa, do których powracamy często w naszych rozważaniach dotyczących przyszłości edukacyjno-zawodowej, a które kojarzone są z trudnym zadaniem do wykonania, często przekraczającym nasze możliwości. Istotna jest tutaj świadomość, że punktem wyjścia w tych zmaganiach powinno być przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat możliwości jakie otwiera przed nami rynek edukacyjny oraz wymagań jakie stawia rynek pracy.

W rozważaniach o wyborach powtarzają się dwa scenariusze. Pierwszy koncentruje się na wyborze zgodnym z zainteresowaniami i predyspozycjami. Drugi dotyczy wyborów zgodnych z potrzebami społeczeństwa, czyli zakłada podporządkowanie się tendencjom rynkowym, wyznaczanym przez przemiany społeczno-ekonomiczne. Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy, mają na celu wspieranie naszej młodzieży w procesie analizy i próbach rozwiązania dylematu jak pogodzić te dwa scenariusze.

W ramach tegorocznego OTK, dzięki uprzejmości Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, odbyły się cztery spotkania poświęcone tej tematyce. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Seminarium poświęconym planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, prowadzonym przez Panią Elżbietę Marcinkowską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Katowicach, w spotkaniu z przedstawicielem EURES na temat Co należy wiedzieć o rynku pracy krajowym i zagranicznym, Panią Anną Stokłosą ze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, w spotkaniu na temat Europejskiego Rynku Pracy prowadzonym przez przedstawiciela Europe Direct w Katowicach Pana Michała Witasa oraz w warsztatach Kreatywność na co dzień prowadzonych przez doradcę zawodowego Panią Dagmarę Kubiczek. Jest nam bardzo miło, że Śląska Wojewódzka Komenda OHP zechciała przyjąć nasze zaproszenie i przyłączyć się do wspólnych działań związanych z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.