Samorząd Uczniowski Meritum zaprasza na kolejną edycję Kiermaszu podręczników, który odbędzie się 13 września o g. 13.00.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPRAWKI SZKOLNEJ ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU 2019/2020

Informujemy, że do dnia 06.09.2016 r. można złożyć wniosek w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wniosek należy pobrać i złożyć u dyrektora szkoły, w sekretariacie Meritum.
W roku szkolnym 2019/2020 pomoc kierowana jest do uczniów:
- słabowidzących
- niesłyszących
- słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

Wyniki matury 2019 r...

Tym razem kreatywnie z CEO...

Wszechstronnie- dla świata zapraszają do sieci!

Dziennikarze Meritum z certyfikatem...

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.