godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 

 Tytuł projektu: „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” - zakończony

projekt pt. „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu: 29.11.2013 – 30.06.2015

 

Liderem projektu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

I. Zajęcia wyrównawcze: 1) z zakresu efektywnego przyswajania wiedzy i umiejętności uczenia się w wymiarze 12 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) z zakresu matematyki (kompetencje matematyczne) i języka polskiego (kompetencje językowe, w tym: czytanie ze zrozumieniem, porozumiewanie się w języku ojczystym) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu.

II. Trening umiejętności interpersonalnych — doradztwo: 1) coaching grupowy — warsztaty umiejętności interpersonalnych wraz z analizą potrzeb i kompetencji (m. in. komunikacja, asertywność, samoocena, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja) w wymiarze 42 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) coaching indywidualny — doradztwo indywidualne, wytyczenie Indywidualnych Planów Działań w wymiarze 2 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu.

III. Wsparcie rozwoju zawodowego: 1) kursy zawodowe (liczba godzin w zależności od rodzaju kursu); 2) praktyki zawodowe w zakładach pracy; 3) staże (4-tygodniowe stypendium stażowe w firmach, które stworzą możliwość ewentualnego zatrudnienia).

IV. Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 1) techniki efektywnego przyswajania wiedzy z przedmiotów zawodowych w wymiarze 12 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego (m.in. w oparciu o platformę e-learningową) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu;

V. Rozwój kompetencji kluczowych: 1) szkolenia dla nauczycieli z zakresu wdrażania innowacyjnych form nauczania z przedmiotów: matematyki, fizyki i przedsiębiorczości w wymiarze 15 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu. VI. Kompleksowe badania kompetencji stanowiskowych abiturientów: 1) opracowanie dla 20 szkół 40 raportów z badania kompetencji stanowiskowych abiturientów w oparciu o Platformę Kompetencji Stanowiskowych.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.