Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji w Bibliotece Szkolnej ZSTiO «Meritum» w Siemianowicach Śląskich.

1. Biblioteka Szkolna jest częścią Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) działającego w ZSTiO «Meritum» w Siemianowicach Śląskich. Posiada cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner i drukarkę.

2. Z Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy ZSTiO «Meritum».


3. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu komputerowego wyłącznie w obecności nauczyciela bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

4. Wszyscy użytkownicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) po zajęciu stanowiska komputerowego mają obowiązek wpisać się do zeszytu użytkowników MCI.

5. Osoby przebywające w MCI są zobowiązane do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

6. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym użytkownicy są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego oraz zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej oraz w konfiguracji programowej zainstalowanych systemów komputerowych jest zabronione.

8. Użytkownicy MCI mogą korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym szkoły.

9. Użytkownicy MCI mogą korzystać z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych (po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego).

10. Użytkownicy MCI mogą zapisywać swoje pliki wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe po zakończeniu pracy należy usunąć.

11. W trakcie korzystania ze stanowisk komputerowych zabronione jest wykonywanie czynności:

  • naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych;
  • naruszających powszechnie przyjętych norm etycznych i obyczajowych.

12. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza uczniowie mogą korzystać ze wszystkich znajdujących się w MCI urządzeń komputerowych:

  • ze skanera – nieodpłatnie;
  • z drukarki – odpłatnie; koszt wydruku jednej strony A4 wynosi 0,10 zł.

13. Po zakończeniu pracy należy odpowiednio wyłączyć komputer.

14. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu Biblioteki Szkolnej, Statutu Szkoły oraz powszechnie obowiązujące prawa.

15. Wszyscy użytkownicy MCI (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) są zobowiązani do zaznajomienia się z Regulaminem Multimedialnego Centrum Informacji oraz jego przestrzegania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 roku

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.