1a
Społeczności MERITUM życzymy słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na twarzy.
Więcej…
1
Witamy bardzo serdecznie w serwisie internetowym Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących "MERITUM" im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich.
Więcej…
2
Drogi gimnazjalisto! Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną!
Więcej…
3
15 maja 2013 klasa matematyczno-przyrodniczo-informatyczna naszego Liceum uzyskała status Klasy Uniwersyteckiej na podstawie umowy patronackiej z Uniwersytetem Śląskim.
Więcej…
4
"Mam zawód – mam pracę w regionie" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 POKL.
Więcej…
5
Ruszyły bezpłatne szkolenia ITE i CCNA w ramach lokalnej Akademii Cisco dla klas technik informatyk. Przewidywany jest nabór do kolejnych grup szkoleniowych.
Więcej…
6
W ZSTiO "Meritum" realizowany jest projekt "Szkoła z klasą - profesjonalny nauczyciel". W ramach projektu pięciu nauczycieli wyjedzie na kursy językowe do Anglii.
Więcej…
1a
1
2
3
4
5
6

Meritum powitało wakacje

koniec

Ani się obejrzeliśmy i dziesięć miesięcy intensywnej nauki dobiegło końca i w Meritum powitano zasłużone wakacje. Rok szkolny 2015/16 tradycyjnie podsumował dyrektor szkoły Stefan Kowalczyk, który podziękował całej społeczności szkolnej za zaangażowani, podkreślił liczne sukcesy uczniów Meritum, docenił również wyjątkowe zaangażowanie młodzieży w działalność Klubu Młodego Wolontariusza Merit. Później zaś nastąpiła lawina wyróżnień dla najzdolniejszych  uczniów, którzy otrzymali nagrody i dyplomy, tym cenniejsze, że często przyznane przez organizacje pozarządowe i  instytucje nie zawsze związane z oświatą.

Więcej…

 

Kwantowe podsumowanie roku w Meritum

kpr

Ostatni dzień roku szkolnego w Meritum nie był intensywny pod każdym względem. Wychowawcy drukowali świadectwa i dyplomy, technicy przystępowali do kolejnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, klasy pierwsze przygotowywały akademię z okazji zakończenia roku szkolnego, a informatycy poszerzali horyzonty podczas wycieczki naukowej do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Tematem, który prócz uczniów Meritum zwabił w mury uczelni również studentów, przedstawicieli lokalnych władz i firm, były najnowsze osiągnięcia współczesnej informatyki - komputery kwantowe D-Wave @ SMCEBI.

Więcej…

 

Meritum w Muzeum Śląskim w Katowicach

Muzeum

Młodzież z Meritum nawet w ostatnim tygodniu nauki z niesłabnącą chęcią uczestniczy w szkolnych zajęciach, szczególnie wtedy gdy odbywają się one w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tym razem wszystkie klasy pierwsze Technikum i LO na lekcje historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze, dziennikarstwa i mediów oraz geografii udały się właśnie do Muzeum Śląskiego, powstałego na terenie dawnej kopalni "Katowice".

Więcej…

 
Dlaczego MERITUM
ECDL w Meritum
ecdl.gif
Uzyskane tytuły
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
Współpracujemy z:
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"
 • ZSTiO "MERITUM"