Z okazji wrześniowych rocznic tj. 81. rocznicy zbrojnego ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę ...

https://spacer.muzeum1939.pl/

https://muzeum1939.pl/

Jesteś uczniem Meritum? Chcesz działać na rzecz szkoły? Masz zdolności organizatorskie? Zgłoś swoją kandydaturę na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Meritum!

https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Siemianowicach-%C5%9Al%C4%85skich-141640102566439/

http://www.mbpsiemianowice.pl/

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA - POSTĘPOWANIA w ZSTiO MERITUM NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

Obowiązuje od 1 września 2020 r.

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM oraz uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

3. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”

dotyczące procedury bezpieczeństwa w ZSTiO „MERITUM”

obowiązującej od dnia 1 września 2020 r. w związku z epidemią COVID - 19

 Na podstawie wytycznych z dn. 5 sierpnia 2020 r. MEN, MZ i GIS oraz zaleceń z dnia 12 sierpnia 2020 r. MEN i GIS obowiązuje następująca organizacja zajęć.

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji związanej z Covid- 19.

2. Rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiają niezwłocznie wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, jeżeli ktokolwiek w domu rodzinnym ma dodatni wynik badania lub jeśli w domu członek rodziny przebywa na kwarantannie – wówczas uczeń nie przychodzi do szkoły.

 

Zapraszamy na spotkania Rodziców uczennic i uczniów Meritum w dniach

 

2 września, środa

KLASY PIERWSZE – sala gimnastyczna, godz. 17.00

Spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa Wychowawca Sala
 I LO Małgorzata Franczyk 16
 IaT Rafał Mientus 17
 IbT Beata Machulec 14

   

2 września, środa 

KLASY DRUGIE po SP

KLASY 2 LO, 2aT i 2bT – sala gimnastyczna, godz. 18.00

Spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa Wychowawca Sala
 II LO Barbara Niemiec-Falkus 25
 IIaT Paweł Kopaczek 13
 IIbT Benita Handler 12

 

3 września, czwartek

KLASY DRUGIE T i TRZECIE T po Gimnazjum

KLASY 2cT, 2dT, 3aT i 3bT – sala gimnastyczna,  godz.17.00

Spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa Wychowawca Sala
IIcT Joanna Drabik-Nos 14
 IIdT Agnieszka Pierwocha 16
 IIIaT Tomasz Przybyłowski 12
 IIIbT Aldona Goj-Widera 26

 

3 września, czwartek

KLASY MATURALNE

KLASY 4aT, 4bT i 3 LO – sala gimnastyczna, godz. 18.00

Spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa Wychowawca Sala
 III LO Damian Wypich  21
 IVaT Adrian Kowalczyk  25
 IVbT Adam Korzyniec 17

 

 Przypominamy, że na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.