Jesteś osobą ciekawą ludzi i świata? Interesujesz się sztuką, sportem, polityką? Chcesz już w szkole ponadgimnazjalnej aktywnie i twórczo wykorzystywać swoje pasje i zainteresowania?

Zapraszamy do klas: kompetencji przyszłości (absolwenci szkół podstawowych) i dziennikarsko-informatyczno-językowej (absolwenci gimnazjów)!

 

Klasa kompetencji przyszłości – dla absolwentów szkoły podstawowej

Do klasy zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby kształcić w sobie potrzebne w przyszłości kompetencje potrzebne na rynku pracy. Według badań naukowych to nie ścisła wiedza z danego zakresu, a kompetencje miękkie takie jak: kreatywność, pasja, zaangażowanie, współpraca z grupą, elastyczność, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja i chęć samokształcenia gwarantować będą sukces.

 

Program realizowany będzie w IV modułach:

Moduł I – Moduł Kompetencji Przyszłości

W module I, realizując założenia programu Szkół Kompetencji Przyszłości, kłaść będziemy nacisk na kształcenie kompetencji miękkich takich jak współdziałanie w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, zaangażowanie społeczne, zarządzanie, samokształcenie, komunikacja. Uczniowie rozwijać je będą praktycznie poprzez działania wolontariackie, realizację projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz certyfikowane szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania.

Program Szkół Kompetencji Przyszłości realizowany jest w Meritum z sukcesami od IX 2018 r. Trzykrotnie szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Kształcących Kompetencje Przyszłości – w 2016 r. na 44 miejscu w kraju , w 2018 na 48. miejscu w kraju i 8. w województwie śląskim, zaś w 2019 roku na 1. miejscu w Polsce.

(https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ranking-szkol-zwolnieni-z-teorii-019/b151t50?fbclid=IwAR01L9mdsHPAErjsSw5CTLtJ9Z1_jAS2iDjgb5-x0S0M7dHIEHlNY-7tZuk)

W programie modułu znajdą się również przedmioty dodatkowe – informatyka użytkowa i filozofia.

Moduł II – Moduł Językowy

W klasie drugiej szczególną uwagę zwrócimy na działania projektowe w językach obcych. Język angielski jako obowiązkowy oraz niemiecki, hiszpański, rosyjski jako dodatkowe realizowane będą również w obecności native speakera. Młodzież angażować się będzie w realizację projektów międzynarodowych w ramach programu e-Twinning.

Moduł III – Moduł Społeczny

W ramach modułu społecznego młodzież:

- będzie rozwijać wiedzę o sobie, uczestnicząc w warsztatach psychologicznych,

- poprzez udział w debatach, kształcić będzie umiejętność krytycznego myślenia, skutecznej argumentacji,

- poznawać będzie funkcjonowanie instytucji i urzędów.

Równolegle do II i III modułu realizowane będą Indywidualne Ścieżki Rozwoju Ucznia – młodzież rozwijać będzie swoje pasje i zainteresowania pod opieką nauczyciela tutora.

Moduł IV – Moduł Maturalny

W klasie maturalnej szczególną uwagę zwracać będziemy na przygotowanie do egzaminu maturalnego - młodzież uczestniczyć będzie w fakultetach oraz warsztatach rozwijających.

 

Ponadto proponujemy udział w:

 • autorskim programie kulturalno-edukacyjnym Cafe Meritum,
 • projektach dziennikarsko-medialnych: Meritum TV i Meritum Sprawy,
 • projektach menadżerskich: Moja przedsiębiorczość,
 • projektach międzynarodowych w ramach programu e-Twinning,
 • programie językowym Real English,
 • warsztatach kulturalnych, medialnych i teatralnych,
 • obozach naukowych w kraju i za granicą.

 

Klasa dziennikarsko-informatyczno-językowa – dla absolwentów gimnazjum

Absolwent klasy dziennikarsko-informatyczno-językowej po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury w zakresie rozszerzonym z wybranego/wybranych przez siebie przedmiotów,
 • podjęcia nauki na wyższych studiach,

W trakcie kształcenia uczeń będzie:

 • brał udział w wybranych przez siebie zajęciach na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej,
 • rozwijał europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
 • korzystał z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
 • doskonalił swoje umiejętności w trakcie wycieczek naukowych, warsztatów językowych, także poza granicami naszego kraju oraz podczas wymian międzynarodowych z zaprzyjaźnionymi szkołami,
 • współtworzył szkolne media (gazetę w ramach projektu Junior Media, szkolną stronę internetową, radiowęzeł, telewizyjne serwis MeritumTV),
 • rozwijał zainteresowania na zajęciach dodatkowych,
 • uczestniczył w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • miał możliwość odkrycia i rozwijania zdolności artystycznych, sportowych i kulturalnych w ramach autorskich programów prowadzonych w ZSTIO MERITUM,
 • przygotowywał się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Ponadto proponujemy udział w:

 • autorskim programie kulturalno-edukacyjnym Cafe Meritum,
 • projektach dziennikarsko-medialnych: Meritum TV i Meritum Sprawy,
 • projektach menadżerskich: Moja przedsiębiorczość,
 • programie językowym Real English,
 • warsztatach kulturalnych, medialnych i teatralnych - obozach naukowych w kraju i za granicą.

Dla zainteresowanych: informatyka i e-sport.

W trakcie nauki w zwiększonym wymiarze godzin realizowane są przedmioty humanistyczne: język polski wzbogacony o filozofię, historię, kulturę żywego słowa, podstawy dziennikarstwa i mediów, języki obce na różnych poziomach zaawansowania (obowiązkowy angielski oraz do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski), historia.

W oparciu o klasę licealną planujemy otwarcie grupy e-sportowej. Głównym jej celem jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, zdolności strategicznych, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnego zachowania, umiejętności świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ponadto w ramach zajęć dodatkowych odbywać się będzie przygotowanie uczniów do udziału w turniejach e-sportowych.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.