godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudny i ważny pierwszy krok w dorosłość i kształtowanie swojej ścieżki kariery. Mamy nadzieję, że prezentowana w ostatnim tygodniu oferta edukacyjna ZSTiO Meritum udowodniła, że warto najbliższe 4/5 lat spędzić właśnie w murach III Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum nr 2.

Technik rachunkowości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, podpartą doświadczeniami w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista, potwierdzoną doskonałymi wynikami egzaminów zawodowych oraz absolwentami pracującymi w zawodzie.

Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy pragną uzyskać dobre wykształcenie i zdobyć zawód, w którym można pracować przez całe życie. Bardzo często jest on wybierany przez osoby kontynuujące tradycje rodzinne w branży finansowo-księgowej.

 III Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2 w ZSTiO Meritum stwarza warunki do całościowego rozwoju młodzieży, uczy zaangażowania, chęci poznawania i odkrywania nowych dziedzin nauki, rozbudza ciekawość  i autentyczną pasję do uczenia się.  Poprzez budowanie wewnętrznej motywacji, nasi uczniowie osiągają wymarzone cele i realizują swoje marzenia.

Mechatronika w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” to kierunek niezwykle ciekawy, dający bardzo duże możliwości rozwoju opartego przede wszystkim na działaniach praktycznych. Młodzież ucząca się w zawodzie technik mechatronik pracuje indywidualnie i w grupach. Uczniowie poznają narzędzia, wykonują na początku proste układy elektryczne czy pneumatyczne, a w końcowym etapie zaczynają projektować układy mechatroniczne z wykorzystaniem programu Autocad, programują wybrane zadania sterowania na sterownikach Logo oraz S7-1200 firmy Siemens.

Droga uczennico, drogi uczniu klasy ósmej szkoły podstawowej, jeśli interesujesz się ekologią, fascynuje Cię biologia, przyroda, ochrona środowiska i biotechnologia - klasa ekologiczna w III Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO Meritum czeka właśnie na Ciebie.

To tutaj stwarzamy warunki dla wszechstronnego rozwoju ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym, moralnym), wspieramy rozwój uczniów poprzez udział w różnych programach i projektach, wycieczkach naukowych, poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, szczególnie edukacji proekologicznej.

Obecnie informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, uzyskując wiele powodów do zadowolenia i samorealizacji.

Technikum nr 2 w „MERITUM” w zawodzie technik informatyk uczymy: planowania konfiguracji, doboru podzespołów, montażu komputerów, konfiguracji urządzeń peryferyjnych, okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.