Wkrótce podejmiecie jedną z ważniejszych życiowych decyzji. Z pewnością chcielibyście, aby szkoła, w której wybierzecie dalszą naukę, rozwijała Was wszechstronnie, a wiedza w niej zdobyta zapewniała w przyszłości możliwość studiowania na wybranym kierunku wyższej uczelni, albo też uzyskania interesującej i dobrze płatnej pracy. Jeżeli podejmiecie naukę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zdobędziecie wiedzę na wysokim poziomie, w zakresie nauk technicznych i ścisłych, a także sporą dozę wiedzy humanistycznej i społecznej. W naszej szkole spotkacie się z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony kadry nauczycielskiej jak i Waszych starszych koleżanek i kolegów. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" przewiduje i proponuje w roku szkolnym 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych następujące typy szkół i kierunki kształcenia.

III LO - Klasa dziennikarsko-menadżersko-językowa

Jesteś osobą ciekawą ludzi i świata?

Technikum nr 2 - technik mechatronik

Technik mechatronik - nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki.

Technikum nr 2 - technik ekonomista

Technik rachunkowości - profesjonalne umiejętności.

Technikum nr 2 - technik informatyk

Technik informatyk - kierunek przyszłości.

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

  • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. - rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/; dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i opiekuna prawnego, dołączenie zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równej ilości punktów;
  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły

Oferta edukacyjna ZSTiO Meritum związana z naborem elektronicznym znajduje się na stronie:

http://slaskie.edu.com.pl

Regulamin naboru elektronicznego wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi dla absolwentów szkoły podstawowej.

OŚWIADCZENIE WOLI – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

OŚWIADCZENIE WOLI – TECHNIKUM nr 2

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.