Wkrótce podejmiecie jedną z ważniejszych życiowych decyzji. Z pewnością chcielibyście, aby szkoła, w której wybierzecie dalszą naukę, rozwijała Was wszechstronnie, a wiedza w niej zdobyta zapewniała w przyszłości możliwość studiowania na wybranym kierunku wyższej uczelni, albo też uzyskania interesującej i dobrze płatnej pracy. Jeżeli podejmiecie naukę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zdobędziecie wiedzę na wysokim poziomie, w zakresie nauk technicznych i ścisłych, a także sporą dozę wiedzy humanistycznej i społecznej. W naszej szkole spotkacie się z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony kadry nauczycielskiej jak i Waszych starszych koleżanek i kolegów. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" przewiduje i proponuje w roku szkolnym 2018/2019 dla absolwentów gimnazjów następujące typy szkół i kierunki kształcenia.

III LO - Klasa dziennikarsko-menadżersko-językowa

Masz duszę humanisty? Jesteś osobą ciekawą ludzi i świata?

Technikum nr 2 - technik mechatronik

Technik mechatronik - nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki.

Technikum nr 2 - technik ekonomista

Technik ekonomista - profesjonalne umiejętności.

Technikum nr 2 - technik informatyk

Technik informatyk - kierunek przyszłości.

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

  • od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018 - rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego; dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i opiekuna prawnego, dołączenie potwierdzonych przez macierzystą szkołę zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równej ilości punktów;
  • od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego /mogą to być oryginały lub kopie nr 1/);

Oferta edukacyjna ZSTiO Meritum związana z naborem elektronicznym znajduje się na stronie:

http://slaskie.edu.com.pl

Regulamin naboru elektronicznego wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi możesz pobrać tutaj.
Decydując się na naukę w naszej szkole musisz wypełnić i donieść oświadczenie woli (do pobrania tutaj w formacie pdf lub tutaj w formacie doc) wraz z: oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęciami formatu legitymacyjnego (2 szt. jedno naklejone na oświadczeniu), kartą zdrowia z gimnazjum. Uprzejmie prosimy o doniesienie wyżej wymienionych dokumentów w pojedynczej koszulce foliowej.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Mallow i Sligo (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.