godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

europass

W ZSTiO MERITUM odbyło się podsumowanie projektu „Praktyk w Europie 2023”, podczas którego dyrektor szkoły pani Katarzyna Stronczek wraz z koordynatorem projektu nauczycielem przedmiotów informatycznych Pawłem Kopaczkiem wręczyli uczestnikom certyfikaty „Europass - Mobilność”.

„Europass Mobilność” to dokument, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Warto przypomnieć, że w ramach programu 30 uczennic i uczniów Technikum nr 2 objętych zostało zagraniczną praktyką zawodową w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i technik rachunkowości, odbywającą się w irlandzkim mieście Sligo. Realizacja programu miała na celu zaspokojenie potrzeb ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych uczniów.

Młodzież Meritum w pełni wykorzystała szansę, jaką stworzył przed nimi udział w projekcie. Miesięczny pobyt w Irlandii pozwolił im przede wszystkim na zdobycie nowego, bardzo cennego doświadczenia zawodowego oraz rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dodajmy, że był to czas nie tylko rozwoju zawodowego. Uczestnicy poznali nową kulturę, zwyczaje, zwiedzili wiele ciekawych miejsc i nawiązali nowe znajomości, które stwarzają dla nich doskonałe perspektywy rozwoju.

Szczególne uznanie otrzymaliśmy z rąk pani Tary Breslin - menedżera Your International Training z Irlandii, który docenił rzetelność i zaangażowanie praktykantów w realizację zadań projektowych.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy zdobytych certyfikatów.

Projekt „Praktyk w Europie 2023” prowadzony jest w ramach programu: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ – KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138234.

Strona projektu:

www.praktykweuropie2023.pl

europass

europass

europass

europass

europass

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.