godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

budynek Meritum

Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w roku szkolnym 2023/2024

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” jest bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia, dostosowując się do potrzeb ucznia i rynku. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną, tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać ich talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne.


Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją!

Jesteśmy po to, by:
zapewnić Ci najlepsze wykształcenie
zadbać o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój
pomóc Ci znaleźć swoje miejsce w świecie

Przejdź do MERITUM - tu jesteś kimś!
MERITUM więcej niż szkoła.

Piotr Kołodziej (1853-1931) pisarz ludowy, działacz społeczno - oświatowy, przedstawiciel kultury regionalnej, działający w Siemianowicach Śląskich. Autor 29 sztuk teatralnych, grywanych z wielkim powodzeniem przez amatorskie teatry robotnicze na Śląsku. Większość sztuk Piotra Kołodzieja powstawało z chęci przysłużenia się Ślązakowi, przez zapoznanie widzów z problemami, bogactwem, urokiem i pięknem tej ziemi. Twórczość pisarza służyła budzeniu i umocnieniu narodowej świadomości, nie tylko Ślązaków.

2 września 1945 roku 70 uczniów podejmuje naukę w 3-letnim Gimnazjum Mechanicznym Państwowej Huty "Laura".
1 września 1969 roku przeniesienie szkoły do obecnego budynku na ul. Katowickiej 1.
1 września 1974 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w Liceum Zawodowym i Technikum Mechaniczno-Hutniczym rozpoczęło naukę 374 uczniów, a szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Zawodowych przy Hucie "Jedność". W tym samym roku uhonorowano hutę "Jedność" medalem 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi w działalności oświatowej.
25 kwietnia 1986 roku Zespół Szkół Zawodowych Huty "Jedność" decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach otrzymał imię Piotra Kołodzieja i prawo posiadania sztandaru. Był to wyraz uznania za całokształt pracy szkoły i bardzo dobre rezultaty osiągane w nauczaniu i wychowaniu młodzieży.
W 1992 roku w wyniku po raz pierwszy przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Stefan Kowalczyk. Wkrótce potem szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych Huty "Jedność" im. Piotra Kołodzieja.
Od 1 września 2002 szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum".

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.