godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

uczestnicy wymiany  na tle pomnika Kisfaludy Karoly i budynku szkoły w Mohaczu

Po przerwie spowodowanej pandemią reaktywowana została wymiana młodzieży szkół: Kisfaludy Karoly w Mohaczu i ZSTiO MERITUM.

W dn. 22-24 września reprezentacja III LO i Technikum nr 2 z ZSTiO MERITUM była goszczona przez nauczycieli, uczniów i uczennice oraz ich rodziców z węgierskiej szkoły Wspólnie realizowaliśmy założenia programowe oparte na poznawaniu kultur, związanych z nią zwyczajów i stylem życia.

Węgierscy uczniowie zapoznali nas z historią Mohacza. Jednym z punktów naszego programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem, upamiętniającym śmierć około 1,6 tys. polskich rycerzy, walczących bohatersko z tureckim najeźdźcą w 1526 r. Doskonałą okazją do poznania Mohacza była wizyta w miejskim ratuszu i spotkanie z burmistrzem miasta Panem Gáborem Pávkovics, któremu przekazaliśmy upominki od władz naszego miasta.

http://www.edu.siemianowice.pl/aktualnosci/aktualnosci/meritum-w-mohaczu.4522/

Z paragrafem na TY

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE kwartalnik - e-gazetkę prawną, pt.: „PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU W INTERNECIE”

Wybory do SU

W imieniu Szkolnej Komisji Wyborczej informuję, że do 22 września swoje kandydatury na przewodniczącego SU Meritum oraz listy poparcia i programy wyborcze zgłosili (w kolejności alfabetycznej):

- Maja Falkus - kl. 2bLO

- Karol Golysz - kl. 3bT

- Karolina Jahn - kl. 3bT

- Denis Poltier - kl. 3bT

- Martyna Straler - kl. 1cLO

Od jutra rozpoczynamy kampanię wyborczą - zachęcamy do zapoznania się z pomysłami kandydatów na najbliższy rok szkolny.

Sylwetki kandydatów przestawimy na szkolnej stronie internetowej oraz FB.

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PAMIĘTAMY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie  Fotograficznym ,,Pamiętamy".

 CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią.

2. Wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych, przeszłości, upływu czasu i dokonujących się przemian.

3. Zachęcenie do poszanowania miejsc pamięci narodowej.

4. Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.

5. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.

Edukacja.gov.pl

W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl. Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni. Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.

W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich uczelni, publicznych i niepublicznych. Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na wymarzone kierunki studiów i zgodnie z nimi świadomie wybrać przedmioty maturalne, których zdanie otworzy im podwoje uczelni.

W ramach innowacji „Zawodowo w przyszłość” uczniowie klas trzecich technikum w ZSTiO MERITUM wzięli udział w warsztatach w ramach projektu Śląski Inkubator Strategii Młodzieżowych, realizowanego przez New Europe Foundation. Celem warsztatów było przede wszystkim rozwijanie umiejętności przywódczych i społecznych, zaangażowanie do pracy zespołowej, pobudzenie kreatywności i ducha partycypacji obywatelskiej, jak również umocnienie więzi pomiędzy szkołą a społecznością lokalną.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.