godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Technik rachunkowości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, podpartą doświadczeniami w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista, potwierdzoną doskonałymi wynikami egzaminów zawodowych oraz absolwentami pracującymi w zawodzie.

Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy pragną uzyskać dobre wykształcenie i zdobyć zawód, w którym można pracować przez całe życie. Bardzo często jest on wybierany przez osoby kontynuujące tradycje rodzinne w branży finansowo-księgowej.

W Technikum nr 2 w „MERITUM” w zawodzie technik rachunkowości uczymy w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej stawiamy na umiejętności w pracy z komputerem i oprogramowaniem oraz na praktykę zawodową w kraju i za granicą. Praktyka zawodowa realizowana jest w biurach rachunkowych, kancelariach doradców podatkowych, działach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W programie również zajęcia z języka obcego zawodowego.

Blisko połowa godzin dydaktycznych przeznaczona jest na kształcenie praktyczne, które realizowane jest na komputerach z oprogramowaniem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym firmy Insert - jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów oprogramowania w branży ekonomicznej.

Specjaliści ds. kadr i płac oraz księgowi to zgodnie z barometrem zawodów stale poszukiwani fachowcy. Kierunek w zawodzie technik rachunkowości w Technikum nr 2 w „MERITUM” kształci w tych właśnie obszarach, które znajdują potwierdzenie w egzaminach zawodowych w kwalifikacjach:

  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostekorganizacyjnych
  • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Dotychczasowe sukcesy naszych uczniów na egzaminach zawodowych należą do najlepszych w mieście i województwie. Średnie wyniki na egzaminach kształtują się powyżej 93pkt na 100pkt możliwych do uzyskania. Z kolei zdawalność matur na przeciągu minionych lat wynosi 96%.

W technikum realizowane są rozszerzenia z geografii, biologii, fizyki, matematyki, języka angielskiego. Języki obce do wyboru spośród języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Ten szeroki wachlarz rozszerzeń i języków obcych pozwala podjąć studia na dowolnym kierunku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ZSTiO „MERITUM” z informacjami o zawodzie

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/3-technik-ekonomista-technikum-nr-2

Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach internetowych:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.