godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudny i ważny pierwszy krok w dorosłość i kształtowanie swojej ścieżki kariery. Mamy nadzieję, że prezentowana w ostatnim tygodniu oferta edukacyjna ZSTiO Meritum udowodniła, że warto najbliższe 4/5 lat spędzić właśnie w murach III Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum nr 2.

Meritum to dobry start w dorosłe życie. Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów szukających szkoły, w której można:

  • mądrze i praktycznie uczyć się nie tylko przedmiotów szkolnych,
  • efektywnie wykorzystywać najnowsze technologie, pogłębiając zainteresowania, nabywając umiejętności i poszerzając wiedzę
  • wykorzystywać kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów życiowych
  • twórczo i aktywnie budować zespoły i pracować w grupie
  • zwiedzić Europę, uczestnicząc w obozach naukowych, praktykach i stażach
  • nabywać umiejętność samokształcenia
  • przygotować się do podjęcia studiów wyższych.

Dlaczego warto wybrać Meritum?

Powodów jest wiele:

To doskonałe miejsce do nauki w przyjaznej atmosferze okraszonej wieloletnią tradycją, wzbogaconą o nowoczesne metody nauczania.

To młodzież pełna pasji oraz szkoła wychodząca naprzeciw jej potrzebom

To świetnie wyszkolona, stale podnosząca kwalifikacje kadra pedagogiczna. Nauczyciele przedmiotów maturalnych oraz zawodowych to czynni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

To zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach na wysokim poziomie.

To świetnie wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki, mechatroniki i rachunkowości oraz bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne

To współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Techniczną, Wyższą Szkołą Humanitas, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości

To sukcesy naszych wychowanków poświadczonych przez stypendia naukowe dla najzdolniejszych, wyniki konkursów i turniejów, tytuły finalistów olimpiad.

To szansa na udział w programach europejskich i wymianach międzynarodowych

To wiele zaszczytnych tytułów potwierdzających wysoką jakość działania placówki: tytuły Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Kompetencji Przyszłości, Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego, Przyjaznej szkoły, Szkoły demokracji, Szkoły z życiem, Szkoły Przedsiębiorczości, Śląski Brylant Oświatowy, Certyfikat Jakości.

To bogaty program zajęć pozalekcyjnych i atrakcyjny pakiet cyklicznych imprez, np. Festiwal Meritum Wizji, Forum Nauki, Przegląd Twórczości Artystycznej Klas PTAK, Tydzień wolontariatu, Jest taka cierpienia granica..., Świąteczny Kiermasz Rodzinny.

To realizacja programów ogólnopolskich: Młodzi w Akcji!, BohaterON – włącz historię! Filmoteka szkolna. Akcja!, Jak nie czytam, jak czytam, PoczytajMy, Szkoła Tolerancji, Klimat to temat, Samorządy mają głos, Młodzi w akcji. Kreatywne wyzwania!, Nienawiść. Jestem przeciw. Razem dla Klimatu, Globalna szkoła, Klimat to temat, Historionauci, Akcja Żonkile, Projekty e-twinning.

To udział i sukcesy w programach wojewódzkich: konkursie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”, "Zielony Śląsk" Edukacja regionalna w szkole - Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu - święty Jan Paweł II w roku szkolnym 2021/2022

To obozy naukowe w kraju (2016 r. Wrocław, 2017 r. Warszawa, 2018 r. Trójmiasto) i za granicą (2019 r. Budapeszt), od 2000 r. prowadzona jest współpraca ze szkołą z Mohacza.

To sport i e-sport na najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych w mieście oraz turniejów e-spotrowych na szczeblu krajowym.

To stała współpraca ze środowiskiem lokalnym – poprzez działalność Klubu Młodego Wolontariusza Merit oraz Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERTUM.

To wiele projektów społecznych inicjowanych przez uczniów-wolontariuszy (np. projekty Poznaj tajniki swojego MÓZGU, Cisza świata, Need for szpik, probleMatYcy, EkoChłopaki, Łączą Nas Gry, Antyhejterzy, Czytanie nie spanie, PMD - pomoc młodym duszom, BrakTolerancjiTylkoDlaNietolerancji, Na Pomoc Ukrainie, Psia Pomoc, WeCare, Przyjazna łapka!, Nie bój się świata! 3, Tożsami, DobryPanZdrowieZwierzę, Jestem w domu, Czujniki Ratują Życie, Klimatyczne Chłopaki, Pomoc i każdy ma MOC, Ratuj planetę z nami.) realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami.

Słowem:

Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją!

Jesteśmy po to, by:

  • zapewnić Ci najlepsze wykształcenie
  • zadbać o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój
  • pomóc Ci znaleźć swoje miejsce w świecie

Przejdź do MERITUM - tu jesteś kimś!

MERITUM więcej niż szkoła.

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Zapraszamy!

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.